Plenti

Szanując Twoje prawo do prywatności, Plenti S.A. ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP 7010891435, REGON 381758718, („Plenti”) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając ze strony internetowej www.plenti.app (dalej „Serwis”) i aplikacji Plenti („Aplikacja”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Aplikacji z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu i Aplikacji, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti S.A. ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa; , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP 7010891435, REGON 381758718.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: hello@plenti.app

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi korzystania z Serwisu lub Aplikacji oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w Serwisie i Aplikacji produktach i usługach Plenti.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Serwis i Aplikacja korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w tym w celu realizacji zamówień i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Plenti umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celu komunikacji marketingowej Plenti (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Plenti w postaci marketingu własnych produktów i usług).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać komunikacji marketingowej, spersonalizowanych komunikatów czy newslettera możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie.

Jako użytkownik korzystający z Serwisu lub Aplikacji będziesz otrzymywał na wskazany przez siebie telefon lub adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w Serwisie lub Aplikacji.

Po okresie, o którym mowa powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów, przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W dowolnym momencie Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami pisząc na adres hello@plenti.app.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Mamy obowiązek ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Serwis i Aplikacja jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do korzystania z naszej Aplikacji, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Serwis i Aplikacja zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Serwisie i Aplikacji układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie i Aplikacji wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Serwisu lub Aplikacji będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis lub Aplikacja może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Serwisu lub Aplikacji.

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twój telefon lub komputer. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane, kiedy odwiedzasz nasz Serwis lub Aplikację. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, są wysyłane z powrotem do Aplikacji, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie lub Aplikacji. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim telefonie lub komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu lub Aplikacji.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi Polityki prywatności Serwisu i Aplikacji.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Serwisu i Aplikacji pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  • świadczenia usług;
  • dostosowania zawartości Serwisu lub Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis lub Aplikację, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu lub Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twój telefon lub komputer domyślnie są skonfigurowane do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w telefonie lub komputerze, których używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.