Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

Szanując Twoje prawo do prywatności, Plenti sp. z o.o.. ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa; , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547, NIP 7010891435, REGON 381758718, („Plenti”) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji oraz jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z aplikacji Plenti („Aplikacja”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Aplikacji z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Aplikacji, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti sp. z o.o.. ul. Hoża 27/9, 00-521 Warszawa; , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756547, NIP 7010891435, REGON 381758718.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: hello@plenti.app

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Aplikacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi korzystania z aplikacji Plenti oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w aplikacji produktach i usługach Plenti.

Wraz z pierwszym logowaniem zobowiązujesz się do korzystania z aplikacji Plenti wyłącznie we własnym imieniu i wyłącznie do realizacji własnych potrzeb.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Aplikacja korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Aplikacji, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z aplikacji, w tym w celu realizacji zamówień i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych (podstawa przetwarzania danych to realizacja zawartej z Plenti umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz w celu komunikacji marketingowej Plenti (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Plenti w postaci marketingu własnych produktów i usług).

Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać komunikacji marketingowej, spersonalizowanych komunikatów czy newslettera możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie.

Jako użytkownik zarejestrowany w aplikacji Plenti będziesz otrzymywał na wskazany przez siebie telefon lub adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem aplikacji Plenti, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w aplikacji.

Po okresie, o którym mowa powyżej Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie.

W dowolnym momencie Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami pisząc na adres hello@plenti.app.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Mamy obowiązek ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Aplikacja jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z naszej Aplikacji, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Aplikacja zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Aplikacji układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Aplikacji wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Aplikacji będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Aplikacja może wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z Aplikacji po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Aplikacji, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” ,,Twój profil / O aplikacji / Kontakt‘’ naszej Aplikacji.

 

Polityka cookies

 Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim telefonie, kiedy odwiedzasz Aplikację. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, są wysyłane z powrotem do Aplikacji, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają aplikacji rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Aplikacji. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim telefonie, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Aplikacji.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności Aplikacji.

 

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Aplikacji pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  • świadczenia usług;
  • dostosowania zawartości Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Aplikację, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
  • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
  • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twój telefon domyślnie jest skonfigurowany do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.