Regulamin promocji „Kody promocyjne Plenti x Traficar”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin precyzuje warunki i zasady promocji „Kody promocyjne Plenti x Traficar”

 1. Organizatorem promocji jest spółka Plenti z.o.o z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wilczej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000756547, NIP: 7010891435, REGON: 381758718 (zwana dalej Organizatorem).

§2. Warunki obowiązywania Promocji

 1. Promocja trwa w okresie od 01.03.2021 do 31.03.2021.
 2. W ramach promocji Organizator udostępnia 200 kuponów o wartości 20 zł. Kupony promocyjne mogą zostać wykorzystane na dowolny produkt, dostępny w platformie Plenti. Warunkiem wykorzystania kodu promocyjnego jest złożenie zamówienia w terminie trwania promocji.
 3. Kod promocyjny można zrealizować wyłącznie podczas składania zamówienia w aplikacji Plenti lub na stronie plenti.app
 4. Aby skorzystać z przekazanego przez Organizatora kodu promocyjnego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Skorzystaj z promocji” podczas składania zamówienia na stronie web lub w polu "wpisz kod rabatowy" w aplikacji Plenti.
 5. Promocja skierowana jest do klientów Traficar Sp. z o.o.
  Kody promocyjne zostaną udostępnione w aplikacji Traficar w zakładce "Promocje" oraz pod adresem:
  https://www.traficar.pl/promo

§3. Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.