„Opracowanie technologii automatyzacji i optymalizacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti”
W ramach projektu zostanie opracowana technologia automatyzacji i optymalizacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti. Umożliwi to lepszą alokację zasobów między użytkowników oraz kształtowanie polityki cenowej w sposób uwzględniający koszty zakupu, obsługi i profil użycia przedmiotów przez użytkowników, przewidując m.in. zamawianie produktów na z góry określony okres oraz automatyczne domyślne przedłużenie najmu na kolejny okres.
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw .
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: Plenti sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu: 489 490,80 złWartość dofinansowania: 338 266,00 złOkres realizacji: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Zaloguj się na plenti.app lub pobierz aplikację

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Odpowiemy na nie w przeciągu 30 min!